Crisalix - 3D Görüntüleme

Bugünün gelişen teknolojisi, hastalarımıza işlem sonrası ulaşacakları yeni görünümü sunmamıza imkan tanınmaktadır.

Crisalix, işlem ve/ve ya ameliyat sonrası kavuşacağınız yeni görünümün size sunulmasını sağlar.

Hastalarımızın öncesi sonrası sonuçlara ulaşmak için Instagram adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

3D Konsültasyon

İşlem ve/veya ameliyat öncesi yapılacak 3D konsültasyon, işlem sonrasında kalacağınız memnuniyet seviyenizi artıracaktır.

Konsültasyon, hasta ile doktor arasında iyi bir iletişim sağlanmasına neden olacak en önemli hasta süreci adımıdır. Bu süreçte 3D boyutlu görseller hem doktorun sizi daha etkili bir şekilde konsülde etmesini sağlarken hem de işlem sonrasında karşılaşacağınız nihai sonucun size sunulmasını sağlar.